INFO 3407 - Continúa el regional de los bonaerenses