INFO 3407 - Entregarán netbooks a alumnos de Ramallo